Prodaja, montaža i servis klima uređaja | Poreč, Istra

Radna tvar R-410A trenutačno se koristi u većini klimatizacijskih uređaja na tržištu. Riječ je o mješavini koja se sastoji od dvije različite radne tvari i ima nekoliko prednosti, zbog čega se tako učestalo upotrebljava. Međutim, od 2025. godine ta će radna tvar biti zabranjena zbog svog visokog potencijala globalnog zatopljenja (GWP = broj koji izražava potencijalni utjecaj koji bi određena radna tvar imala na globalno zatopljenje ako bi je se ispustilo u atmosferu).

Freon R-32 predstavlja novu generaciju rashladnih plinova koji ima još manji utjecaj na životnu sredinu od prethodnih plinova. R-32 efikasno prenosi toplinu i može smanjiti potrošnju električne energije do 10% u usporedbi sa klima uređajima koji za rashlađivanje koriste druge rashlasdne tvari. Osim toga, u usporedbi sa plinovima koji se danas široko koriste poput R-22 i R-410a, freon R-32 ima za jednu trećinu manji utjecaj na globalno zagrijavanje i nizak utjecaj na životnu sredinu.